SENESTE AKTIVITET

Helen Kobæk og Lise Koldkjær

OM TILTAGET: ”Gør din ryg glad” med ”1000 gode eksempler” Har du været involveret i noget lignende eller har du kommentarer til historien?

Læs mere

Nina Hyldgaard Kromann

OM TILTAGET: “Registreringsskema til at registrere voldsepisoder mod personalet” Har du været involveret i noget lignende eller har du kommentarer til historien?

Læs mere

Hanne Notler og Birte Bjerre

OM TILTAGET: “Opgaverelevant og borgerrelateret teamundervisning i Nænsom nødværge” Har du været involveret i noget lignende eller har du kommentarer til historien?

Læs mere

Karen Stæhr

OM TILTAGET: ” Voldsdagsorden på social- og psykiatriområdet” Har du været involveret i noget lignende eller har du kommentarer til historien?

Læs mere

Anni Vindnæs

OM TILTAGET: ”Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab” Har du været involveret i noget lignede eller har du kommentarer til historien?

Læs mere

Ninna Thomsen

OM TILTAGET: ”En tillidsreform i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning”. Har du været involveret i noget lignede eller har du kommentarer til historien?

Læs mere

SÅDAN SKABER ANDRE SIG

"Det er vigtigt, at man laver opfølgning, det synes jeg nogen gange mangler. Når noget virker, så glemmer man nogle gange at følge op på tiltaget."

Charlotte Klausen

( Social- og sundhedsassistent, Hvidovre Kommune )

”Jeg tror især, at man skal være forsigtig med at have nogle færdige løsninger på problemerne på forhånd.”

Thilde Guldberg

( Arbejdsmiljøkonsulent, Koncern HR, Udvikling og Arbejdsmiljø, Region Midtjylland )

”For at opnå gode resultater i arbejdsmiljøarbejdet blandt SOSU’er, er det essentielt med ledelsesmæssig forståelse og ikke mindst opbakning.”

Ulla Reintoft Henriksen

( Områdechef, Aarhus Kommune )

”Det vigtigste for mig er at sikre, at SOSU’er er bevidste om deres egen krop og sjæl, at de har en stolthed over deres arbejde, og at de værner om hinanden.”

Birte Bjerre

( Arbejdsmiljøkonsulent, Aarhus Kommune )

”Det er relevant at gøre en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet blandt SOSU’er fordi det er uacceptabelt, at vi i 2014 har så mange arbejdsskader - både af fysisk og psykisk karakter. Og så er det en gruppe medarbejdere, der gør en stor indsats hver dag for at yde omsorg for andre samtidig med at de oftere end gennemsnittet, må gå på efterløn eller førtidspensioneres fordi de bliver nedslidte af deres arbejde.”

Charlotte Bredal

( Arbejdsmiljøkonsulent, FOA – Fag og Arbejde )

”Jeg har gode erfaringer med at indgå i samarbejde med øvrige organisationer inden for området, både faglige, patient- og pårørende-organisationer, ministre, og at løbe politiske ordførere på dørene med de ting, jeg gerne vil have ændret."

Karen Stæhr

( Sektorformand, Social- og sundhedssektoren, FOA )

"Den største udfordring ved SOSU'ers arbejdsmiljø er helt klart, hvis de ikke selv udtrykker deres behov. Man har selv et med ansvar for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø."

Jette Klejs Petersen

( Afdelingsleder i socialpsykiatrien, Region Midtjylland )

”Det er relevant at gøre en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet blandt SOSU’er fordi vi gerne vil have medlemmer, der ikke bliver syge af at gå på arbejde – det er kun et arbejde.”

Torben Klitmøller Hollmann

( Næstformand i social og sundhedssektoren, FOA – Fag og Arbejde )
'